ยินดีต้อนรับ...สู่ โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ บ้านหลังที่ 2 ของลูกน้อย

"อนุบาล 3 ภาษา" ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

ปรัชญาโรงเรียน " การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม "

ความสนุกเริ่มต้นที่นี่ !!!

อาคารเรียน สดใส กับ บรรยากาศที่แสนสนุก
" อาคารเรียนชั้นเดียว จัดสภาพแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย เหมาะสมกับเด็กเล็กโดยเฉพาะ "
☺☻ ขณะนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ เปิดรับสมัคร
นักเรียนใหม่ อายุ 2-6 ขวบ ☻☺

หลักสูตร 3 ภาษา

ภาษาไทย (Thai Language)

ภาษาอังกฤษ (English Language)

ภาษาจีน (Chinese Language)

To Top ↑